• První
  • Zastavit prezentaci
  • Poslední
  • Neopakovat prezentaci
  • Zpomalit
  • Zrychlit
  • zastavit automatické přehrávání

Turistický ruch

Praha, Staroměstská radnice
(vícenásobná expozice)