• První
  • Zastavit prezentaci
  • Poslední
  • Neopakovat prezentaci
  • Zpomalit
  • Zrychlit
  • zastavit automatické přehrávání

Chodníková perspektiva

Spousta domů v Amsterodamu má kácející se průčelí. No... ale ne až takhle :)